Regilaulukonverents

Sa laulad siinnä, ma laulan siellä...

24.–25. novembril 2010
Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis


kolmapäev, 24. november

10.00 hommikukohv ja avamine

10.15 Pekka Huttu-Hiltunen. Runolaulu kulttuurisen kommunikaation muotona.

10.45 Mari Sarv. Regilaul ja riimiline rahvalaul

11.15 Janika Oras. Eesti laulukultuuri helijäljed kolmes 20. sajandi alguse helisalvestuste kogus

kohvipaus

12.00 Aado Lintrop. Tee mul sarvesta hobune. Kitselaulu võimalikest tagamaadest

12.30 Kristi Salve. Nurgast

13.00 Matej Goršič. The Runo Song of Killing a Snake – Origins and Development

vaheaeg

14.30 Irma-Riitta Järvinen. The legend of St Katherine of Alexandria and its transformations in folk tradition

15.00 Õie Sarv. Jätkusuutlik seto laul

15.30 Andreas Kalkun. Kaarle Krohn, Jakob Hurt ja laulude tükeldamine

kohvipaus

16.30 Helen Kästik. Regilaulu elulugu: sõlmpunktid kontserdirepresentatsioonis

17.00 Ingrid Rüütel. Kihnu Leelust Kihnumuani (regilaul organiseeritud taidluses)

17.30 Katrin Kumpan. 45 aastat kultuurijuhina Kihnus


18.00 Piduõhtu - Ingrid Rüütel 75

Ingrid Rüütli raamatu "Muutudes endaks jääda" esitlus
Laulab "Ütsiotsõ"neljapäev, 25. november

9.30 Liina Saarlo. Regilauluretked Kodaverre

10.00 Mall Hiiemäe. Pulmalaulud Alajõe venelastelt aastast 1902

10.30 Natalia Ermakov. Tuleviku kajastus ersa-mordva itkudes

kohvipaus

11.30 Frog. Convention, Variation and Social Identities Reflected in Song

12.00 Jukka Saarinen. Oral poems in manuscripts – The case of Arhippa Perttunen

12.30 Ilya Nikolaev. Database of Izhorian epic songs morphology

vaheaeg

14.00 Arvo Krikmann. Vokaalide suhetest eesti ja soome alliteratsioonis

14.30 Jonathan Roper. Synonymy and Rank in Alliterative Poetry

kohvipaus

15.30 Žanna Pärtlas ja Aare Tool. Retracing processes of change: the case of the scales of the Setu songs

16.00 Taive Särg. Killõ ja torrõ: lahkheli ja kooskõla

16.30 Liisi Laanemets. Viiside varieeruvusest seto leelos


17.00 Regilauludele pühendatud piduõhtu

Eesti regilaulude andmebaasi esitlus.
Herbert Tampere "Eesti rahvalaule viisidega" III osa võrguväljaande esitlus.
Regilaulud kõigile ja üheskoos