Jätkusuutlik seto laul

Õie Sarv

Mõned tähelepanekud, valupunktid, vääritimõistmised seto laulu lähiajaloos.

Kui palju suudab üks laulukultuur taluda igasugu kriitikat (õpetussõnu, ärapõlgamist, võrdlusi teistega, ümbertegemist) ja siiski veel jääda ellu ja olla jätkusuutlik? Lääneliku helilaadi surve ja kriitika tõttu peaks laul juba ammu häbenema ning kadunud olema, aga ikka on ta veel laulunaiste meeltes, tunnetes.

Seto laul on pidevalt nagu mitme süsteemi kontrolli ja kriitika all: kultuuriruum, kus laul on tekkinud ja elab, välismõjud ja uurijate autoriteet.

Mõteldes ise laulu laadis, saan kõnelda oma kogemuste, arutluste ja analüüsi põhjal.