Tuleviku kajastus ersa-mordva itkudes

Natalia Ermakov

Mordva itkud on sisukas ja mitemekihiline uurimismaterjal. Itkude sümbolkeeelde peidetud sõnumid aitavad lahti mõttestada mitte ainult minevikku vaid ka tulevikku.

Oma ettekandes annan lühikese ülevaate Mordva Vabariigi Ardatovski rajoonis Lunga (Luvne-ersa) küla itkudest, keskendudes pulma- ja sõjaitkudele.

Pulmaitkud väärivad tähelepanu sellepärast, et nende esitajaid on tänaseks jäänud alles väga vähe ja pulmaitke saab kuulata ainult kontserdilaval.

Kaasaegsed sõjaitkud sündisid suuresti seetõttu, et sõjad Afganistanis ja Tšetšeenias tõid kaasa noorte meeste saatmise sõtta ning nende hukkumise. Seetõttu on nekrutiitkud teinud läbi omalaadse taassünni – itkud olid vahepal peaaegu et ununenud žanr, kuid ühiskondlik-poliitiliste sündmuste tõttu Venemaal, mis puutasid ühel või teisel viisil ka ersalasi, elustusid taas.