Nurgast

Kristi Salve

Ilmselt kõigil nähtavail ja nähtamatutel asjadel (või vastavatel mõistetel) on oma kultuuriti erinevad konnotatsioonid. Ka ühe kultuuri piires on need komplitseeritud – usund ja igapäevapraktika, poeetika ja muu on keerukalt põimunud isegi näiliselt lihtsatel juhtudel, nagu seda paistavad olevat ehitise mingid konkreetsed osad. Ettekandes on toodud mõlgutused sellest, milline (ja miks just selline) on nurk läti ja läänemeresoomlaste laululise folkloori peeglis.