Regilaul ja riimiline rahvalaul

Mari Sarv

Me kõik teame, kuivõrd kardinaalselt erinevad regilaul ja uuem riimiline rahvalaul, seda nii vormi, aga veelgi enam sisu poolest. Minu ettekanne on ajendatud huvist teada saada, mis on selle erinevuse lähteks või põhjuseks. Selle selgitamiseks vaatlen neid laulustiile laiemas Euroopa kontekstis, kus peaaegu kõikjal on toimunud üleminek korrastamata ridade arvuga laulult/luulelt salmilis-riimilisele.

Kõrvutan oma ettekandes kokkuvõtlikult kummalegi laulutüübile omaseid vormi-, sisu- ja funktsioonitunnuseid ning analüüsin laulutraditsiooni vahetumise erinevaid tagamaid.