Kihnu Leelust Kihnumuani

Ingrid Rüütel

Ajal, mil vanad rahvalaulud hakkasid esmasest traditsioonist koos vanade kommete ja traditsioonilise eluviisiga kaduma, osutus organiseeritud folklooriansamblite tegutsemine elujõuliseks viisiks, mis võimaldas vanadel lauludel kanduda edasi noorematele sugupõlvedele ning tänapäevakultuuri. Esimene folklooriansambel Kihnus loodi 1950. aastatel. Mõtte algatajaks oli kohalik kooliõpetaja ja kodu-uurija Theodor Saar, ansambli juhiks sai tema õde Sinaida Saar. Peatähelepanu oli vanadel regilauludel. Esineti peamiselt mandril.

45 aastat tagasi võttis saare kultuurielu vedamise üle saarele Pärnust kooliõpetajaks tulnud Katrin Kumpan, kelle juhtimisel tegutseb tänaseni ansambel Kihnumua. Nimetus pärineb samanimelisest tantsust. Ansambel on ühendanud eri põlvkondade esindajaid, aja jooksul on sellest läbi käinud sadakond kihnlast. Repertuaari on õpitud vanematelt teadjatelt, aga ka kirjapanekutest. Esinetud on nii kodusaarel kui ka linnades ja välismaal. Ansambli liikmed on ühtlasi pulmalaulikuteks pulmades, kadrideks kadrikommetes jne. Nii on Kihnu kultuuris omapäraselt põimunud järjepidevas traditsioonis säilinud pärimuskultuur ja harrastustegevus. Võib aga kahtluseta öelda, et Kihnumua tegutsemine on oluliselt aidanud vana regilaulu, samuti Kihnu tantse ja kombeid elus hoida.