Regilauluretked Kodaverre

Liina Saarlo

Ettekandes võtan vaatluse alla kogumisretked, mille eesmärgiks, või siis oluliseks saagiks olid Kodavere regilaulud.

Reisikirju, päevaraamatuid, kogumispäevikuid ja -märkmeid ning Kodavere kaarti ja regilaulukorpust kasutades võrdlen regilauluretki ja nö. kindla baasiga korjamiskäike. Loodan vastata küsimustele, kas ja kuidas erinevad nimetatud kogumisstrateegiad; kas ja kuidas erinevad suhted küsitlejate ja informantide (ja ülejäänud külaelanike vahel) nimetatud kogumisstrateegiate puhul; kas ja kuidas erineb kogumissaak.

Kogumisretkedel on käinud põhiliselt stipendiaadid, nö mitteprofessionaalsed kogujad: 1887. a Hurda stipendiaadid Koik ja Härms, 1905. a EÜSi stipendiaadid Liiv ja Raja, 1920. a ERMi stipendiaat Arnold Simson, 1929 ERA ametnik Paul Ariste.

Võrdluseks kasutan nö baas-kogujate kogumispäevikuid: Uudo Mägi 1947. a, Ottilie Niinemägi 1954. a, Mall Hiiemäe 1966.