REGILAULUKONVERENTSID


Pärimusliku laulu elujõust ja tähendustest. Janika Oras 60 (2023)


Konverentside kavad ja teesid:

From desperation to hope: the meanings and effect of group singing / Meeleheitest lootusesse - kooslaulmise mõju ja tähendused (2022)

Voice, connection and message in traditional singing / Hääl, ühendus ja sõnum traditsioonilisel laulmisel (2020)

Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing / Lauluks vormitud kogemused: laulmistraditsioonide isiklikud ja kogukondlikud tahud (2018)

Regilaulu seitse nahka: vaateid regilaulule mitmest küljest / Seven skins of runosong: various views on Finnic song tradition (2016)

Regilaulu teisenemised ja piirid / The Transformations and Borders of regilaul (2014)

Laulvad kogukonnad - Singing Communities (2012)

Sa laulad siinnä, ma laulan siellä... (2010)

Nüüd ma ütlen ümber jälle: kohanev ja kohandatav regilaul (2008)

Regilaulu müüdid ja ideoloogiad (2006)

Ilumäel (2004)

Regilaul - loodud või saadud (2002)

Regilaulu keel ja poeetika (2000)


Konverentside kogumikud:

Regilaul - esitus ja tõlgendus (2007)

Regilaulu müüdid ja ideoloogiad (2012)

Regilaulu kohanemine ja kohandajad (2014)


Konverentse on korraldanud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Eesti-uuringute Tippkeskus. Korraldamist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Eesti Teadusfond, Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.
ERAKULKAEuroopa Regionaalarengu FondCEES