Regilaulukonverents

Regilaulu seitse nahka: vaateid regilaulule mitmest küljest

30. novembril ja 1. detsembril 2016
Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis


Oh kubjas kuradi poega,
kilter kirju lehma poega,
aidamees agija poega
sõi mu seljast seitse nahka,
kaela pealt kaheksa nahka,
õla pealt üheksa nahka,
külle pealta kümme nahka.

(Rahvaluulest)


translations, notes, comments & questions: https://goo.gl/hefhTz


KAVA

Kolmapäev, 30. november

10.15    avasõnad
10.30–11.30
Lotte Tarkka    Myth, Utopia, and the Unseen: An Academic History of 'Imagination' in the Study of Runosongs

paus

12.00-13.30
Frog    Some Thoughts on the History of the Common Finnic Tetrameter and Poetic System: A Late Proto-Finnic Phenomenon?
Ilpo Saastamoinen    Kalevala-melodiikka globaalisesta näkökulmasta.
Janika Oras    Rütmimängud ja keeleloogika. Seto regilaulu värsimõõdust

13.30–15.00    lõunapaus

15.00–16.30
Kati Kallio    Fussy boundaries of runo-song
Aado Lintrop    Toompealt tuleb Toomas poega. Kuidas suhestub vana rahvalaul regilauluks nimetatud uusloominguga
Liisi Laanemets    Seto temaatika eesti klassikalises muusikas

16.30    Selma Vilhuneni film "Laulu. Kertomus Suomen viimeisestä runolaulajasta ja hänen oppilaastaan"

18.15    piduõhtu Ingerisoomlaste Seltsi majas, Veski 35

neljapäev, 1. detsember

10.00-11.00
Andreas Kalkun    Linikpää', leelotagõ'! Kaetud peaga naiste hääled
Natalia Ermakov    Itkud kui ühiskondlike protsesside peegeldus naiste silmade läbi

paus

11.30–13.00
Ruth Mirov    Kuri kodu. ühe Vaivara regilaulu analüüs
Kanni Labi    Noorte korjatud vanad laulud – Narvast ja Vaivarast või mujalt
Kristi Salve    Laiuse lepad, linad ja laulud

13.00-14.30 lõunapaus

14.30–15.30
Pikne Kama    Hukkamised ja matused märgaladel: regilauludes kajastuva teabe seostamine mineviku sündmustega
Jukka Saarinen    Runoreki ja Tuonelan matka

Mis tehtud, mis teoksil
Eda-Kai Simmermann    Interneti-regilaulikud
Raina Liiva, Joosep Hook ja Mihkel Kaasik    Regilauluandmebaasi kaardirakendus
Mari Sarv    Kokkuvõtteid ja plaane

Raamatuesitlus:
Ingrid Rüütel    "Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse II"

Lõpetamine

TEESID

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Eesti-uuringute Tippkeskus. Korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.


Liina Saarlo, liina[ätt]folklore.ee
Mari Sarv, mari[ätt]folklore.ee

Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42, Tartu
7377 730


Konverentsi ringkiri

Konverentsi pressiteade


ERAEuroopa Regionaalarengu Fond