Konverents

Regilaulu keel ja poeetika

29.—30. novembril 2000
Eesti Kirjandusmuuseumis

kolmapäev, 29. november

Meetrika ja muusika

10.15Avamine
10.30-11.00Ago Künnap
Kas eesti regivärss pakub puuduvaid andmeid eesti keelest enne aastat 1500?
11.00-11.30Mari Sarv
Murtud värsside elust
Kohvipaus

12.00-12.30Vaike Sarv

Setu vanema meestelaulu meetrikast

12.30-13.00Žanna Pärtlas

Setu mitmehäälse rahvalaulu laadirütmist

13.00Kanni Labi fotonäituse

Laulupildidavamine Kirjandusmuuseumi trepigaleriis

Lõuna

15.00-15.30Janika Oras

Muhu regilaulude rütmid

15.30-16.00Taive Särg

Värsiehituse ja viisi seoseid regilaulus

16.00-16.30Jaan Ross

Eesti regilaulu akustilise kirjeldamise poole

Kohv ja arutelu

18.00Raamatute esitlemine

"Kust tulid lood minule...: Artikleid regilaulu uurimise alalt 1990. aastatel". Toimetanud Tiiu Jaago ja Ülo Valk

Vaike Sarv "Setu itkukultuur"

neljapäev, 30.november

Kujundi kujunemine

10.00-10.30Kristi Salve
Hajamõtteid Lutsi regivärsist

 

10.30-11.00Tiiu Jaago
Regilaulu asustusajalooline taust. Karuse
Kohvipaus
11.30-12.00Kanni Labi
Verbikasutus Jõhvi ja Iisaku regilauludes
12.00-12.30Liina Saarlo
Regilaulude vormelid: kvantiteet ja kvaliteet
Lõuna
14.00-14.30Aado Lintrop
"Ema haual" lego ja lauluna
14.30-15.00Andreas Kalkun
Anne Vabarna "Koolulaul" kui mäss
15.00-15.30Madis Arukask
Allilma ja sõja poeetiline kaardistatus setu lüroeepikas
Kohv ja arutelu