Värsiehituse ja viisi seoseid regilaulus

Taive Särg

Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool

 

 

Ettekandes vaadeldakse Karksi kihelkonnast helisalvestatud regilaulude põhjal, kuidas lauljad esitavad nn. probleemseid lauluridu. Probleemseteks nimetan ridu, kus on erinevaid võimalusi tekstisilpide sobitamiseks viisiga: murtud read, 8-st erineva silbiarvuga read, 8-st erineva nootide arvuga viisid.

 

 

Kuidas sobitatakse tekstisilbid viisiga, kui viisi ja teksti silpide arv või rõhud ei kattu? Kas tekstide värsimõõt sisaldub neis endis või tekib see alles esitusel? Kuivõrd lauluteksti põhjal eeldatav värsiehitus kostab tegelikul laulmisel? Kas on mingisuguseid iseärasusi värsiehituses ja esituses erinevatel lauljatel ja erinevates laululiikides? Jõudumööda spekuleeritakse nende nähtuste põhjuste üle.