Regilaulukonverents

Regilaulu teisenemised ja piirid / The Transformations and Borders of regilaul

Kava / Program

26.–27. novembril 2014 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis

26th and 27th November 2014 at the Estonian Literary Museum in Tartu

 

Kolmapäev, 26. november / Wednesday 26th November

Simultaneous interpretation on 26 November

9.30 Kohv / Coffee

10.00 Avasõnad / Opening words

10.15 Mari Sarv. Regilaulumaailma suhtlusvõrgustikud / Social networks of regilaul world

10.45 Liina Saarlo. Regilaulujaht Alutagusel. Rahvaluulekogumisest Ida-Virumaal 1950. aastatel / Hunting for regilaul in Alutaguse. About folklore collecting in North East Estonia in the 1950s

11.15 Kohv / Coffee break

11.45 Kristiina Ross. Regivärsi ja kirikulaulude keelelisest võrdlemisest: miks ja kuidas? / Comparison of language used in regilaul and chorals: why and how? 

12.15 Kristi Salve, Janika Oras. Veel üks katse mõista värsikesi / One more attempt to interpret spiritual verses

12.45 Žanna Pärtlas. Seto kar’ahääl: helirida otsides / Searching for a musical scale of Seto herding song melodies kar’ahääl

13.15 Lõuna / Lunch

14.45 Ingrid Rüütel. Regivärsitunnustega laulud Saaremaal 20. sajandi alguses / Songs with some formal characteristics of regilaul in Saaremaa island in the early 1900s

15.15 Helen Kõmmus. Regilaul Hiiumaal: säilitav siirdumine ja dünaamiline teisenemine / Regilaul in Hiiumaa island: preserving transition and dynamic alteration

15.45 Kohv / Coffee break

16.15 Urve Lippus. Performatiivsuse mõistest esituskunstides ja regilaulust kui esituskunstist / About the term ‘performativity’ and regilaul as a performing art

16.45 Andreas Kalkun. Seto naiste laulud väljarändamisest. Suuline ajalugu ja poeesia / Seto women’ song about emigration. Oral history and poetics

17.15 Esitlus / Presentation. Anu Korb. Veebiantoloogia Siberi eestlaste laulud / Online antology The Songs of Siberian Estonians

17.45 Kontsert / Concert. Celia Roose. RegiMetsaMäng / RegiForestGame

 

Neljapäev, 27. november / Thursday 27th November

10.30 Jukka Saarinen. Runosäkeen rajat ja rakenteet

11.00 Jonathan Roper. Formulas in an alliterative poetry (on the basis of Beowulf)

11.30 Kohvipaus / Coffee break

12.00 Niina Hämäläinen. Emotional crossings. The Kanteletar and oral lyric poetry

12.30 Kati Kallio. Kalevalameter in the 16th and 17th century literate poems

13.00 Lõuna / Lunch

14.30 Arutelu / Discussion

15.00 Marko Jouste. Multilayered historical music tradition of the Skolt Saami in Finland

15.30 Kohvipaus / Coffee break

16.00 Kanni Labi. Regilaulu rännakud avatud maailmas – ühe California estofiili regilauluhuvist / The travels of regilaul in the borderless world – about a Californian Estophile’s interest to regilaul

16.30 Taive Särg. Regilaulu ’vägi’. The ideas about power of regilaul and their associated rhetorics in the context of New Age / Regilaulu vägi. Regilaulu mõju ja sellega seotud retoorika uue vaimsuse kontektis