Kontsert RegiMetsaMäng

Celia Roose

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 

Mets ei tähenda vaid suurt karu ega kurja hunti, siili ega siplegat. Mets kajatab, huikab ja sosistab meiega palju mitmekesisemal tunnetuslikul tasandil. Regilauludega jutustatan lugu elu ringkäigust metsas, aga ka üldisemalt. Murdunud puu või kännu sammaldumine võib olla algus uuele elule. Jälgede lugemine õpetab ümbritsevat keskkonda tundma ja sellest aru saama. See omakorda annab võimaluse loomulikult ning orgaaniliselt selles keskkonnas elada ja toimetada.

Metsas on alati kõrvuti siin- ja sealpoolsus, mida sümboliseerivad erinevad looduslikult moodustunud väravad. Metsas olemine on omamoodi väravamäng. Kutsun teid koduümbruse metsadesse rännakule regilaulu ja filmi vahendusel. Ootan publikult tavatut käitumist ehk julgust panustada oma lauluhäält ja osaleda koos minuga muusika loomisel.