Veebiantoloogia „Siberi eestlaste laulud“

Koostanud Anu Korb

Eesti Rahvaluule Arhiiv

 

Veebiantoloogia „Siberi eestlaste laulud“ aluseks on 2005. aasta lõpul Eesti Kirjandusmuuseumis valminud kahest CD-plaadist ja tekstiraamatust koosnev samanimeline väljaanne. Lisatud on samadest küladest pärinev videomaterjal – Siberi eestlaste tantsud ja laulud ning täiendatud ka tekstiosa.

Põhiosa veebiantoloogia lauludest, tantsudest ja pillilugudest on salvestatud ajal, mil Siberi eestlaste laulu-, tantsu- ja pillimängutraditsioon oli juba taandumas. Salvestused on tehtud Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) Siberi ekspeditsioonidel aastatel 1991–2000, mõned videosalvestused on ka aastatest 2004 ja 2012.

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/