Eesti rahvalaule viisidega

Ühe eesti silmapaistvama rahvamuusikauurija Herbert Tampere koostatud antoloogia “Eesti rahvalaule viisidega” I-V (1956-1965) on seni parim ja põhjalikem eesti vanemate rahvalaulude väljaanne. Raamatutes on hästi esindatud eesti vanema rahvalaulu eri žanrid iseloomulike näidetega eri piirkondadest.

Elektroonilise väljaande on toimetanud Ingrid Rüütel ja Taive Särg.© cps'10