Saateks

Ühe eesti silmapaistvama rahvamuusikauurija Herbert Tampere koostatud antoloogia “Eesti rahvalaule viisidega” I-V (1956-1965) on seni parim ja põhjalikem eesti vanemate rahvalaulude väljaanne. Raamatus leiduvad regilaulud, mõned lastelaulud, karjasehelletused, loitsud ja itkud. Väga hästi on esindatud just regilaulude eri liigid iseloomulike näidetega eri piirkondadest. Teos on oma ilmumisest saadik olnud rahvalauluhuviliste üks peamisi allikaid, nimetatud isegi “Eesti rahvalaulu Piibliks”.

Antoloogia on teemade kaupa jagatud viide ossa; I töölaulud, II tavandilaulud, III laste- ja mängulaulud, IV jutustavad laulud ja V lüürika. Igas osas leiduvad ka vastavate laululiikide põhjalikud iseloomustused. Need teoreetilised osad on, muide, taasavaldatud Tampere artiklikogumikus “Lauluväelised” (2009, koost. Mall Hiiemäe), kuid kahjuks ilma noodinäideteta.

Igas raamatus leiduvad teoreetiliste osade venekeelsed tõlked (vastava eestikeelse teksti lõpus), samuti venekeelsed kokkuvõtted kõigi laulude sisust (vastava temaatilise lauluploki lõpus).

Siinne elektrooniline faksiimileväljaanne on valminud aastail 2010-2013. Herbert Tampere teadusliku pärandi taasavaldamist alustas Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonnas Ingrid Rüütel: tema toimetatuna ilmusid trükis 1999. a. faksiimileväljaandena “Eesti rahvaviiside antoloogia. I” (1935), 2001. a. “Eesti rahvalaule viisidega” I osa (1956). Aastail 2010-2013 jätkas seda tööd Taive Särg, kes koostas “Eesti rahvalaule viisidega” I-V elektroonilise faksiimileväljaande. Töös osalesid Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna, folkloristika osakonna ja Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad, kaasa lõid isegi nende lapsed. IV ja V köite taasavaldamist toetas Eesti Kultuurkapital.

Taive Särg

© cps'10