Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastusEesti rahvalaule viisidega

I

Koostanud Herbert Tampere

Töölaulud

Tartu 2012


Faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg, Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov

© Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus

Sisukord:

 1. Originaaltiitelleht
 2. Sissejuhatus
 3. Töölaulud
 4. Aa Karjaste helletused ja vastastikused huiked
 5. Ab Karjaste laulud
 6. Ac Karja saatjate ja vastuvõtjate laulud
 7. B Õitsilaulud
 8. C Laulud sõnnikulaotamisel
 9. Da Põhja- ja Lääne-Eesti lõikuslaulud
 10. Db Lõuna- ja Kesk-Eesti lõikuslaulud
 11. E Laulud heinatöödel
 12. F Üldised töö- ja talgulaulud
 13. G Kalurite laulud
 14. H Marjuliste ja lehiseliste laulud
 15. I Laulud kodustel töödel
 16. J Arstimissõnad
 17. Sõnaseletusi
 18. Laulude päritolu ja laulikud
 19. Laulude üleskirjutajad
 20. Piltide ja jooniste nimistu
 21. Sisukord

Elektroonilise väljaande eessõna

ISBN 978-9949-490-48-6

© cps'12