Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastusEesti rahvalaule viisidega

IV

Koostanud Herbert Tampere

Jutustavad laulud

Tartu 2013


Faksiimileväljaande valmistasid ette Taive Särg, Siret Roots, Andres Kuperjanov

© Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus

Sisukord:

 1. Originaaltiitelleht
 2. Originaaleessõna
 3. Jutustavad laulud - eestikeelne sissejuhatus
 4. Повествовательные песни - venekeelne sissejuhatus
 5. A Laulud loodusest
 6. B laulud perekonnaelust
 7. C Laulud igapäevasest tööst ja olustikust
 8. D Laulud ühiskondlikest vahekordadest
 9. E Legendid
 10. Sõnaseletusi
 11. Laulude päritolu ja laulikud
 12. Laulude üleskirjutajad
 13. Piltide ja kaartide nimistu
 14. Sisukord

Elektroonilise väljaande eessõna

ISBN 978-9949-490-84-4

© cps'13