Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastusEesti rahvalaule viisidega

III

Koostanud Herbert Tampere

Tartu 2010


Faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg,
Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov

© Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus

Sisukord:

 1. Originaaltiitelleht
 2. Originaaleessõna
 3. I Laulumängud ja tantsulised laulud
 4. IA Laulumängud
 5. IB Tantsulised laulud
 6. II Lastelaulud ja muinasjutud
 7. IIA Hällilaulud
 8. IIB Mängitamislaulud
 9. IIC Lastelaulud
 10. IID Loodushäälendid ja muinasjutud
 11. Sõnaseletusi
Elektroonilise väljaande eessõna

ISBN 978-9949-446-75-9

Sisaldab vanemaid laulumänge, hälli- ja lastelaule, loodushäälendeid ja lauldavate dialoogidega muinasjutte.

© cps'10