Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastusEesti rahvalaule viisidega

II

Koostanud Herbert Tampere

Kalendriliste ja perekondlike tähtpäevade
ja pidustuste laulud

Tartu 2012


Faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg, Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov

© Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus

Sisukord:

 1. Originaaltiitelleht
 2. Originaaleessõna
 3. I Kalendriliste tähtpäevade ja pidustuste laulud
 4. IAa Mardilaulud
 5. IAb Kadrilaulud
 6. IAc Jõululaulud
 7. IAd Vastla- ja võinädalalaulud
 8. IBa Urbepäevalaulud
 9. IBb Lihavõtte- ja kiigelaulud Lõuna-Eestis
 10. IBc Kiigelaulud Põhja-Eestis
 11. IBd Jaanilaulud
 12. II Perekondlike tähtpäevade laulud
 13. IIA Varrulaulud
 14. IIBa Mõrsjaitkud
 15. IIBb “Hõimulaua” laulud
 16. IIBc Laulud saajasõidul ja saajarahva vastuvõtmisel
 17. IIBd Laulud mõrsja ehtimisel ja ärasaatmisel
 18. IIBe Laulud mõrsja vastuvõtmisel peigmehe kodus ja tanutamisel
 19. IIBf Vakapäeva laulud. Laulud veimede jagamisel ja pulmade lõpetamisel
 20. IIBg Laulud langujoodul
 21. IIC Külaskäigulaulud
 22. IID Nekrutilaulud
 23. IIE Surnuitkud
 24. Sõnaseletusi
 25. Laulude päritolu ja laulikud
 26. Laulude üleskirjutajad
 27. Piltide ja kaartide nimistu
 28. Sisukord

Elektroonilise väljaande eessõna

ISBN 978-9949-490-49-3

© cps'12