Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna väljaanne
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastusEesti rahvalaule viisidega

V

Koostanud Herbert Tampere

Lüürilised laulud

Tartu 2013


Faksiimileväljaande valmistasid ette Taive Särg, Siret Roots, Andres Kuperjanov

© Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond
Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus

Sisukord:

 1. Originaaltiitelleht
 2. Originaaleessõna
 3. Lüürilised laulud - eestikeelne sissejuhatus
 4. Лирические песни - venekeelne sissejuhatus
 5. A Laulud laulust
 6. B Laulud kodust ja lapsepõlvest
 7. C Laulud noortest ja nende omavahelistest suhetest
 8. D Laulud kosjadest ja abielust
 9. E Laulud tööst, hoolest ja murest
 10. F Laulud ühiskondlikest vahekordadest
 11. G Laulud jõudeelust ja lõbutsemisest
 12. H Laulud loodusest
 13. Sõnaseletusi
 14. Laulude päritolu ja laulikud
 15. Laulude üleskirjutajad
 16. Piltide ja kaartide nimistu
 17. Eesti regivärsiliste rahvalaulude viiside kohta käivat kirjandust
 18. Sisukord

Elektroonilise väljaande eessõna

ISBN 978-9949-490-85-1

© cps'13