Rahvatraditsioon Rapla kihelkonnast
kogunud Emma Tensmann 1930. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Rahvatraditsioon Rapla kihelkonnast. Kogunud Emma Tensmann 1930. aasta suvel

EKLA F 200, M 15:2

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5 programm ja Eesti Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-46-7

ISSN: 1736-2547

Digiteerinud: Henri Zeigo

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2019