Harju-Madise kihelkonna ajalooline traditsioon. Kogunud Salme Adamson 1932. a. suvel
Kihelkondade kaart

Harju-Madise kihelkonna ajalooline traditsioon. Kogunud Salme Adamson 1932. a. suvel

EKLA F 200 M 22:1

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9916-659-10-6

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2021