Juuru kihelkonna suuline ajalooline traditsioon. Kogund 1930. a. suvel Marta Sorgsep
Kihelkondade kaart

Juuru kihelkonna suuline ajalooline traditsioon. Kogund 1930. a. suvel Marta Sorgsep

EKLA F 199, AAS 46

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9916-659-09-0

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2021