Ajalooline traditsioon Kose kihelkonnast. Kogutud 1931. a. suvel. Leida Otsa
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Kose kihelkonnast. Kogutud 1931. a. suvel. Leida Otsa

EKLA F 199, M 50

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-71-9

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2020