Suusõnaline ajalooline traditsioon Keila kihelkonnast. Kogunud Paula Heidemann 1930. a. suvel
Kihelkondade kaart

Suusõnaline ajalooline traditsioon Keila kihelkonnast. Kogunud Paula Heidemann 1930. a. suvel

EKLA F 200 M 15:1

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-70-2

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2020