Jüri kihelkond. Ajaloolist traditsiooni kogunud Jürist 1931 a. suvel Johannes Tavast
Kihelkondade kaart

Jüri kihelkond. Ajaloolist traditsiooni kogunud Jürist 1931 a. suvel Johannes Tavast

EKLA F 199, M 54

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9949-677-64-1

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Helle Ly Tomberg

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundaja: Maris Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2020