The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

      Eesti-uuringute Tippkeskus

      ENG       KAVA       TEESID       Galerii
(Alar Madisson)
   
   Galerii 2
(Külli Prillop)
   Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents
Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris
12.–13. mail 2022 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis

Subjektiivsus ja intersubjektiivsus kuuluvad igasuguse suhtlemise ja loomingu põhiolemusse. Subjektiivsus seisneb kõige üldisemalt selles, et kõneleja ja kirjutaja, autor või esitaja mitte ainult ei anna edasi sisu, vaid väljendab ka ennast, põimides oma teksti ja loomingusse hoiakuid, hinnanguid ja emotsioone. Intersubjektiivsus on aga teksti või teosesse põimitud suhestumine suhtluspartneritega: kuulajaga, lugejaga, publikuga, kaasesitajaga, teise tegelasega teoses, teise teosega. Nii ühendavad need nähtused ka Eesti-uuringute Tippkeskuse eri tegevusvaldkondi. Kutsume arutlema selle üle, mida on eriomast ja mida ühist (inter)subjektiivsusel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas, filosoofias, arvutisuhtluses, milliseid kokkupuutepunkte ja seoseid erilaadsete (inter)subjektiivsuste vahel leidub.

Plenaaresinejad on Henrik Bergqvist (Stockholmi Ülikool, Rootsi) ja Władysław Chłopicki (Jagiellooni Ülikool, Poola).
Konverentsi kultuuriprogrammi raames esineb Udmurdi ansambel Ošmes: https://www.youtube.com/watch?v=NQxm0h8xqkQ

Ettekanded jagunevad järgmistesse töötubadesse/paneelidesse.

P0

Üldpaneel / Main section

P1

Subjectivity and Expressivity in LSP-research: Empirical insights into the use of expressivity, perception and sensory markers within domain-specific discourse (ENG) (Non-public panel. If interested please contact the organizers)

P2

Muusika jääb, suhtumine muutub (EST)

P3

Non-canonical interrogatives across languages: prosody, semantics, pragmatics (ENG)

P4

Intersubjectivity behind Euphemism (ENG)

P5

Repetition in discourses across languages and genres (ENG)

P6

(Im)politeness and intersubjectivity (ENG)

P7

The grammar of discourse particles in Uralic (ENG)

P8

Intersubjektiivsus ilukirjanduslikus proosas/Intersubjectivity in literary fiction (ENG)

P9

Intersubjectivity and Intertextuality: Connections and Interactions (ENG)

P10

(Inter)subjectivity in different registers and text types (ENG)

P11

Subjektiivsus ja intersubjektiivsus kirjavahetustes (EST)

P12

Intertextuality and interpersonality in COVID-19 communication (ENG)

P13

Diachronic and synchronic dimension of intersubjectivity in traditional singing (ENG)

P14

Intersubjectivity in religion (ENG)

Konverentsi ettekanded käsitlevad (inter)subjektiivsuse eri aspekte:

Konverentsi töökeeled eesti, inglise, vene ja saksa keel.Palume kinnitatud esinejatel registreeruda konverentsile registreerimisvormi  CEES 2022 esinejate registreerumine   vahendusel 10. aprilliks 2022.

Tähtsad kuupäevad:
1. veebruar 2022 – teeside esitamine (nii töötubadesse kui üldsektsiooni)
1. märts 2022 – teeside vastuvõtmisest teatamine
10. aprill - konverentsile registreerumise tähtaeg

Kõigil konverentsikülalistel on võimalik broneerida öömaja
hotelli Pallas märksõnaga "Cees22" soodsama hinnaga.
Art Hotell Pallas
Ühekohaline tuba 68 eur/öö/tuba
Kahekohaline tuba 78 eur/öö/tuba
Hind sisaldab hommikusööki ja wifi ühendust.
Broneerimine otse hotelli saadavuse alusel. Broneerimisel kasutada märksõna: "Cees22"
https://pallas.tartuhotels.ee/et/


Konverentsi toimumiskohad Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu) ja Tartu Ülikooli Jakobi 2 õppehoone leiate allpool toodud kaartidelt.


Korraldajad: projektide PRG341 “Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides”, PRG1290 “Uurali keelte diskursuspartiklite grammatika” ning Eesti-uuringute Tippkeskuse korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute ning referentsiaalsete praktikate töörühmad.

Konverentsi toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri uurimisprojektid PRG341 ja PRG1290.Korraldustoimkond:
Helle Metslang, helle.metslang@ut.ee
Gerson Klumpp, gerson.klumpp@ut.ee
Renate Pajusalu, renate.pajusalu@ut.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Maria Reile, maria.reile@ut.eePRG341, PRG1290; CEES; EKM FO; © 'cps 21