Henrik Bergqvist

  
      ENG   

Henrik Bergqvist on Göteborgi Ülikooli lingvistika kaasprofessor. Tema uurimisvaldkonnaks on Kesk- ja Lõuna- Ameerikas kõneldavate põliskeelte uurimine ja dokumenteerimine, keskendudes eeskätt episteemiliste markerite süsteemidele. Ta on teinud suures ulatuses välitöid nii Mehhikos kui Kolumbias, uurides maia ja tšibtša keeli, ning oma uurimistöös keskendub ta kõneleja ja kuulaja episteemilise perspektiivi pragmaatilistele ja semantilistele aspektidele, mida väljendatakse sellistes keelekategooriates nagu evidentsiaalsus, egofoorsus ja kaasatus.