Panel 2. Muusika jääb, suhtumine muutub (EST)

Korraldaja:Marju Raju, (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), marju.raju@gmail.com

Tänapäeva muusikateadus esitab järjest rohkem küsimusi selle kohta, millised tegurid mõjutavad muusika kuulamisel saadavaid emotsioone ja kogemusi. Olulised muusikateosed säilivad läbi aja nii suulises pärimuses, noodikirjas ja salvestistena, ometi võivad muusika otstarve ja ka kuulaja antavad hinnangud neile palju muutuda. Hinnangute muutustes muusika esitusele mängib rolli näiteks ekspertide suurenenud teadmistepagas inimpsüühika toimimise ja muusika evolutsiooniliste rollide kohta. Mööda ei saa vaadata ka koroonapandeemia mõjust, tänu millele sunniviisiliselt muutunud elukorraldus toob muutusi ka igapäevaelu taustamuusikas.

P2