Panel 11. Subjektiivsus ja intersubjektiivsus kirjavahetustes (EST)

Korraldajad: Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum), triinu.ojamaa@kirmus.ee; Maarja Hollo (Eesti Kirjandusmuuseum), maarjah@kirmus.ee /I>

Kirju on käsitletud kui tekstuaalsuse paradigmat, kuna kirjavahetusele olemuslik dualism kehastab kogu keele dualismi. Paneelis vaatluse alla tulevate kirjavahetuste puhul on fookuses saatja ja adressaadi suhete dünaamikat määravad tegurid, nagu kirjavahetuste ajalooline kontekst, pöördelised sündmused saatja ja/või adressaadi isiklikus elus ja tavasuhtluse osa saatja ja adressaadi suhetes.

P11