[pada linnamägi]

2017/1     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2017.66   

Virumaa rahvakultuur  

Mäetagused
66


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid.
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Eesti Folkloori Instituut, vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetaja: Mall Hiiemäe

Ajaloolise Virumaa rahvakultuur uurimisobjektina. Eessõna
Mall Hiiemäe


7
Virumaa rahvaluule kogumine ja kogujad
Anu Korb

doi:10.7592/MT2017.66.korb


9
Virumaa kooliõpetajast koduloolane August Martin ja Kaukaasia eestlased
Aivar Jürgenson

doi:10.7592/MT2017.66.jyrgenson


33
Kujutelmad üleloomulikest olenditest Virumaa rahvausus
Mall Hiiemäe

doi:10.7592/MT2017.66.hiiemae_usund


51
Virumaa kohajutud
Mare Kalda

doi:10.7592/MT2017.66.kalda


77
Virumaa hiied
Ahto Kaasik

doi:10.7592/MT2017.66.kaasik


99
Mõistatused ja mõistatamine Virumaal
Piret Voolaid

doi:10.7592/MT2017.66.voolaid


115
Virumaa vanasõnad ja kõnekäänud
Anneli Baran

doi:10.7592/MT2017.66.baran


139

In memoriam    

Arvo Krikmann [lk 161]
Hilja Kokamägi [lk 164]

161

Uudised    

Doktorantide sügiskool “Dialoogid subkultuuridega” Jänedal - Katre Kikas [lk 165]
Ülevaade konverentsist “Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised” - Hegely Klaus [lk 168]
Reet Hiiemäe doktoriväitekiri ja selle lugemisest sündinud mõtted - Merili Metsvahi [lk 171]
Kroonika
pdf

165

Tutvustused    

Kaks raamatut vepsa rahvausust ja etnograafiast - Madis Arukask [lk 185]

pdf
178

Autoritest    

Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2017.66