Loomadega seonduvad raamatud ja artiklid:

Loomafolkloori väljaanded

 Raamatud

 Artiklid

Eesti lemmikloomanimede eelistused 21. sajandil.
Getri Tomson
ISBN 9789916659786
DOI: 10.7592/loomad/lemmikunimi


EKM Teaduskirjastus
Tartu 2023

Mäetagused nr.1&2 1996.
Nelikümmend lindu eesti rahvausundis. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-23, web_PDF
Mäetagused nr.3 1997.
Nelikümmend lindu eesti rahvausundis II. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-18, web_PDF
Mäetagused nr.4 1997.
Nelikümmend lindu eesti rahvausundis III. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-19, web_PDF
Mäetagused nr.5 1997.
Nelikümmend lindu eesti rahvausundis IV. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-22, web_PDF

Mäetagused nr.11 1999.
Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. I. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-33, web_PDF
Mäetagused nr.12 1999.
Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. II. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-29, web_PDF
Mäetagused nr.12 1999.
Vanasõnad loomade identiteedist (Tüpoloogilisi memuaare). II. Arvo Krikmann. Trükinumbri lk 7-29, web_PDF
Mäetagused nr.13 2000.
Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. III. Mall Hiiemäe. Trükinumbri lk 7-23, web_PDF
Mäetagused nr.15 2000.
Minu merisigade elust. Marika Mikkor. Trükinumbri lk 152-158, web_PDF

Mäetagused nr.24 2004. Rahvausund
Mesilane slaavi kultuuri sümbolkeeles. Aleksandr Gura
Mäetagused nr.24 2004. Rahvausund
Ühiskonna vastukajad huntide Prantsusmaale taasilmumisele. Katse analüüsida kuulujuttude tõe pähe võtmist . Véronique Campion-Vincent
Mäetagused nr.25 2004. Surmakultuur
Ühel papil oli peni... Eesti loomakalmistukultuurist. Marju Torp-Kõivupuu
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Mida lemmikud vajavad? Teadus loomade heaolust. Raivo Mänd

Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Jumaluste lemmikloomad ja ennustamine elundite põhjal. Enn Ernits
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis. Tõnno Jonuks
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Vägivald loomade vastu: inimene ja koduloom Lõuna-Eesti külas 19. sajandi teisel poolel vallakohtude protokollide näitel. Maarja Kaaristo
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Loomakaitse ja inimeste suhtumine loomadesse 1930. aastate Eestis. Loone Ots

Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Koera keele otsas rohi, kassi keele otsas tõbi. Renata Sõukand
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Peaaegu nagu inimene. Miks ja mida räägitakse lemmikloomadest. Maarja Villandi
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Don Carlos Sant Michael III von Kirbugot und Hyyregelder. Mõnda loomanimeloomest. Ell Vahtramäe
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Lemmikloomapidamine: õigustused ja vastuväited. Juhan Javoiš
Mäetagused nr.31 2006. Lemmikloomad
Tuti, Poe, Pontu ja minu teised lemmikud. Ülo Siimets

Mäetagused nr.33 2006.
Faasanikasvatusest Eestis, eriti Siniküla faasanifarmi loomisest ja likvideerimisest. Ülo Siimets
Mäetagused nr.35 2007.
Kassi helge kuju eesti rahvapärimuses. Kristi Salve
Mäetagused nr.40 2008. Loomanumber
Hunt kultusloomana eesti rahvatraditsioonis. Ilmar Rootsi
Mäetagused nr.40 2008. Loomanumber
Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdküsimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes. Piret Voolaid

Mäetagused nr.40 2008. Loomanumber
Rahvaveterinaaria komi pärimuses. Ljudmilla Lobanova
Mäetagused nr.40 2008. Loomanumber
Lemmikloomad Eesti veebis viimasel viiel aastal. Liisa Vesik
Mäetagused nr.44 2010.
Mis keeles me räägime loomadega. Mare Kõiva
Mäetagused nr.57 2014.
Eestikeelsed kalanimetused: teaduslikud versus rahvapärased. Mari Kendla

Mäetagused nr.75 2019.
Loomtegelaste kujutamine laulumängudes. Ruth Mirov
Mäetagused nr.78 2020.
Loomad Rootsi-aegse Tartu ülikooli meditsiinitöödes. Kaarina Rein
Mäetagused nr.80 2021.
Eesti- ja Liivimaa libahundipärimus rahvapärase ontoloogia muutumise peegeldajana. Merili Metsvahi
Mäetagused nr.83 2022.
Loomade ja inimeste suhteid tähistavad loitsud – adresseerimine, eufemismid, düsfemismid. Mare Kõiva

.