Komi maailm
Päikesetrumm


Nikolai Kuznetsov

Natalja Kolegova


Sisukord[Komikeelne]Komi maailm

Sissejuhatus
Üldtutvustus
Komimaa ja komid
Permi Stefan
Komide vana jahikalender
Komi lingid

Keelest
Komi keel
Keele areng
Komi murded

Aineline kultuur
Vana komi riietus

Suuline pärimus
Komide traditsiooniline ettekujutus haiguste etioloogiast - Irina Iljina
Poltergeist komi folklooris ja uskumustes - Nikolai Konakov

Kirjanduslugu
Bibliograafia
Kokkuvõte
Kirjandus
ISBN 9985-9355-8-6
© '2002 Nikolai Kuznetsov, EKM FO Meedia USN
Pilt -- J. Lisovski "Päikesetrumm", õli, 1996
Kujundus: © cps' 2002