Saateks
Mari Sarv

Karuse lüroeepilised regilaulud traditsiooni järjepidevuse vaatepunktist
Tiiu Jaago

Parempi syntymättä. Kalevala, Elias Lönnrot ja käsityksiä perheestä
Niina Hämäläinen

Eesti regilauluviisid ja rahvamuusika 20. sajandi alguse haritlaste vaates
Taive Särg

Tulkintoja kerääjän kokemuksista: Armas Launis, runosävelmät ja Inkeri
Kati Kallio

Kellele kuulub seto pärimus? Samuel Sommeri rahvaluulekogu loost ja retseptsioonist
Andreas Kalkun

Kiissa Kaelu Annast Anna Lindvereni. Pärimusstaar ja pajatuste kangelane
Liina Saarlo

Teaduslikud paradigmad ja muusikaline tekst: muutuvatest tendentsidest setu rahvaviiside noodistamisel
Žanna Pärtlas

Eesti regivärsi teekond 21. sajandisse
Kanni Labi

Summaries