Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Mäetagused 8

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

Formaat: A5
Lehekülgi: 143
ISSN: 1406-9938
Kujundus: Andres Kuperjanov
Väljaandja: EKM FO
Väljandmisaasta: 1998
Hind: 3.00 EUR

Telli väljaanne

Tagasi esilehele | Tagasi nimestiku juurde

Mäetagused 8

Seekordses numbris on arvukalt usundiartikleid. Jätkub kirjutis saami müütilisest tootempõdrast Meandashist. Veel vaadeldakse Plotinose demonoloogiat ja nõid/prohveti Kordoga sepotud pärimust, samuti tapetud lapse ja lapsetapmise motiive sotsiokultuurilisel taustal. Põhjalik ülevaade koos helinäidetega on esitatud varafolkloorsetest vokaalzhanridest. Kõneldakse setu lüroeepiliste regilaulude eepilisest kihist ja Ello Kirsi matkapäeviku vahendusel viibitakse 1938. aasta Setumaal. Lauluks on seekord Andres Piirimäe "Marss", joonistused pärinevad Priit Jaanistelt, lugeda saab tiibeti muinasjuttu "Kullasülgaja ja türkiisisülgaja"

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO