Ajalooline traditsioon Põltsamaa kihelkonnast
kogunud Agate Laurson 1926. aastal
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Põltsamaalt II: kogutud aastal 1926 Kurista, Pajusi, Adavere ja Rutikvere valdadest

EKLA F 200, m 2:2 Agete Laurson

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA).

ISBN: 978-9949-586-46-2

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017