Ajalooline traditsioon Paistu kihelkonnast
kogunud Oskar Vares 1926. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon, kogutud suvel 1926. aastal Paistu kihelkonnas neljas järgmises vallas: Õisu, Loodi, Aidu ja Heimtali vallas

EKLA F 199, m 20 Oskar Vares

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Mulgimaa kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-44-8

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017