Ajalooline traditsioon Paistu kihelkonnast
kogunud Linda Uudeküll 1926. aastal
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Paistu kihelkonnast Holstre vallast, kogutud aastal 1926

EKLA F 200, m 5:5 Linda Uudeküll

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Mulgimaa kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-50-9

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017