Ajalooline traditsioon Põltsamaa kihelkonnast
kogunud Rudolf Stokeby 1926/27. aastal
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Põltsamaalt I: kogutud aastatel 1926/27 Põltsamaa linnast, Vana-Põltsamaa, Uue-Põltsamaa ja Lustivere valdadest

EKLA F 200, m 11:2 Rudolf Stokeby

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA).

ISBN: 978-9949-586-45-5

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017