Ajalooline traditsioon Helme kihelkonnast
kogunud Linda Vilmre 1927. aastal
Kihelkondade kaart

Ajaloolist traditsiooni Helme kihelkonnast (Holdre vald, Koorküla vald, Hummuli vald, Jõgeveste vald, Patküla vald, Leebiku vald), kogutud aastal 1927

EKLA F 199, m 18 Linda Vilmre

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Mulgimaa kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-49-3

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017