ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
  läti kopsud
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Läti kopsud - lätlaste pilkenimi.

  Lätläisi õks üldäs läti kopsu.

  Läti kopsukõsõ.

  Läti kops.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Hel
  Hel, Leebiku
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0