ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  Oti oinas, läti lammas
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Ossi oinas, lati lammas, Tartu linna vorstivaras.

  Kas Oti oinast või läti lammast nägid? - teretamata möödujale öeldi.

  Ossu oenas, läti lammas, põrgu põesas, vanamoori luvvakants.
levikuala:
  Nõo, Tõravere
  Trm, Avinurme
  Trt
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0