ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  vanemaid surnuks söötma
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Söödab vanemad surnuks - toidab vanemaid surmani.

  Nad hakkasid vanu surnuks söötma - hakkasid vanadele toitjateks.

  Läks surnuks söötma - läks toitjaks.

  Läks sõnna küll nõnda väimeheks, aga seda võis juba oort arvata, äi neid sa-p jõva üht rugiselevaga üht surnuks sööta.
levikuala:
  Emm
  Kaa, Tõlli
  Krj, Leisi
  Kul, Jõgisoo, Ubasalu, Sepa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0