ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
    kui Läti küla
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Kui Läti külä (pika ehitise kohta).
levikuala:
    Plv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0