ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
    nüüd pole enam kella vaja, Moskva annab õige aja
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Ei meil pole kella vaja, meil Moskva ütleb õige aja.
levikuala:
    Kir, Kloostri
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0