ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  hundiau ajama
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Jüripää hoomiku aeti ühäkora hundiau.

  Hundiaul keidi kevade.
levikuala:
  Khk
  Khk, Lahetaguse
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0