ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    vituleidja
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Vituleidja (metsis) möhötäb metsäs, suuremp jago tieb ikke õhtati häält.

    Metskits möhötab metsäs õhtate, suuremb jago laulab, setä üöllä vituleidija ka.
levikuala:
    Lüg, Reo
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0