ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kanavaras
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Mõtsan vee pessu all kanavarga pesä.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Lüg, Reo
  Ote
  Sim, Salla
  Tln
  Trm, Lohusuu, Kalma
  Trv
  Vig, Päärdu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0