Karjane

Palupera pool olnud moeks uusi karjalapsi … Enne või pärast jüripäeva pidanud karjalaps alati … Enne jüripääva peab karjane loomi hundi eest hoidma … Sel hommikul on karjastelle perenaised paar muna … Perenaine pidi karjatsele esimesel päeval iga lehma pealt ... Kui karjus esimesel päeval karjast koju tuli … Kui karjapoiss jüripäeväl karjaga mõtsa lätt … Jüripääval ei tohe karjus mitte karä man maalõ istu … Juripäävä saistata-i kivi pääle … Kivi ei tohtinud sellepärast vette visata … Kui karjalaits enne jüripäeva karja minnen jala kivvi lööb … Jüripäeva hommikul ilma söömata ei tohitud pasunat ajada … Jüripäeva hommiku ei tohtinud karjane sarve puhuda … Kui enne jüripäeva päev pajovilet puhutasse … Enne jüripääva ei tohi õvves pasunad puhkuda … Änne juripääd äi tohten karjanä uilata … Ka ei tohtvat jüripäival hunti nimetada, kes karjus om Karjapoisid ei tohi enne jüripäeva võid ega liha süüa … Jüripäeval peab sukka kuduma ja õmblema … Jüripäev käib karjane rajade peal hunti kinni panemas … Jüripäeva hommikul enne päikesetõusu torgiti katusele … Kui inne jüripäivä kari mõtsa aetu … Kui karjusse enne jüripäiva tuld teeva, sis saava na suvel pessa Tuld ei vei enne jüripäe maha teha, tuleb külm sui Kui karjalatse enne jüripäeva karjan tuld teeve … Kui enne jüripäevä mõtsan tuld tetäs … Enne jüripäivä ei tohe karjuse mõtsa tuld tetta … Karjus es tohi enne jüripäivä karja man tuld üles tetta … Enne jüripäeva ei tõhi karjused tuld teha … Enne jüripääva ei tohi mitte tuld väljal üles teha … Jüripäival om vaja kõvaste soe silmi kõrbata … Jüripäeva hommikul põletasivad karjased soe silmi … Jüripäeval tehti kadakatest jürituld … Jürisuits pidi suur tervisesuits olema … Jüripääva hoietas kari häste ütenkoon … Karjane kerib lõnga ehk niiti oma mütsi siest …